تامین ماشین آلات صنایع ریخته گری LPDC-GDCبه همراه تجهیزات و لوازم جانبی و همچنین ساخت و ارائه قالب های مرتبط.
ماشین Decoring جهت ویبره قطعات به منظور جدایی ماسه از قطعه ریخته گری

ساخت و ارائه ماشین های Cold Box در ظرفیت های مختلف به همراه قالبهای مرتبط  ورزینهای مصرفی برای صنایع ریخته گری چدن و آلومینیوم.

تامین کوره های ذوب آلومینوم Tower Melt ، بازیافت Recycling و عملیات حرارتی در تناژ مختلف.