مواد اولیه صنایع ریخته گری فلزات غیر آهنی :

  • گاززدای پایه نیتروژن و پایه کلر جهت استفاده در ذوب آلومینیوم
  • فلاکس و سرباره گیر پوششی و تمیز کننده
  • آمیژان های آلومینیوم ( ALTIB, ALSr,ALSI,ALMg, … )

مواد اولیه صنایع ریخته گری فلزات آهنی :

  • رزین کلدباکس
  • جوانه زاهای چدن ( Inoculants )
  • گرافیت ( کم سولفور ، پرسولفور)

انواع فیلترهای سرامیکی  در ابعاد و اندازه های مختلف مورد مصرف در صنایع آلومینیوم و چدن :

  •  فوم فیلترهای سرامیکی با پوشش سیلیکون کارباید جهت ریخته گری آلومینیوم و چدن
  •  فوم فیلتر سرامیکی با پوشش آلومینا  جهت ریخته گری آلومینیوم
  •  فوم فیلتر سرامیکی با پوشش زیرکنیم  برای ریخته گری فولاد